Dusiołek Górski

Dusiołek Górski rozpoczyna się w Wiśniowej i przebiega wytyczoną przez organizatorów trasą po  otaczających tą miejscowość wzniesieniach Beskidu Wyspowego i Makowskiego. Uczestnicy pokonują trasę Rajdu pieszo. Uczestników obowiązuje 10 godzinny limit czasu na pokonanie trasy i zaliczenie w określonej kolejności punktów kontrolnych, na których weryfikowane będą czas i miejsce każdego zawodnika.Na osiągnięcie każdego punktu kontrolnego wyznaczono limit czasowy. Listę punktów kontrolnych i mapę otrzyma każdy uczestnik na starcie Rajdu.

Rajd ma charakter rekreacyjno-turystyczno–wytrzymałościowy. Może wziąć w nim udział każdy turysta, który  przed rozpoczęciem Rajdu ukończył 14 lat. Turyści niepełnoletni (przed ukończeniem 18-go roku życia) mogą wziąć udział w Rajdzie pod warunkiem przedstawienia Sędziemu Głównemu pisemnej zgody prawnych opiekunów. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.